Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Initiativ för en snabbare och bättre försvarsinnovation

Publicerad

På måndag den 29 maj lanserar regeringen ett initiativ för att höja förmågan och takten för innovation inom försvarsindustrin. Försvarsinnovationsinitiativet ska genom ökad och fördjupad samverkan inom och mellan näringsliv och myndigheter, i flera olika sektorer, skapa mervärden. Syftet är att stärka Sveriges försvars- och säkerhetsförmåga samt öka konkurrenskraften i försvarsindustrin. 

– Ny teknik som tas fram av civila företag för civil användning används också av försvarsindustrin i militära tillämpningar och vice versa. Därför behöver samverkan mellan traditionell försvarsindustri och civilt näringsliv öka för att bibehålla Sveriges position som en av de världsledande nationerna inom innovation och forskning på försvarsområdet. Samtidigt behöver statliga instrument som till exempel upphandling också utvecklas för att främja innovation, säger försvarsminister Pål Jonson.

Den förändrade omvärldsbilden och Rysslands krig mot Ukraina har snabbt förändrat den säkerhetspolitiska situationen i Europa. Det ökade stora behovet av materiel och investeringar i försvarsförmåga visar på vikten av en stark försvarsindustriell kapacitet och på behovet av att öka den försvarsmateriella produktionen snabbt.

Det finns även ett behov att identifiera faktorer som utgör begränsningar och möjligheter för att öka effektiviteten och innovationskraften inom försvarsindustrin.

Regeringen lanserar därför försvarsinnovationsinitiativet som inleds med ett första möte mellan representanter inom försvarsindustrin, näringsliv och myndigheter på måndag den 29 maj. Syftet med mötet och kommande möten under hösten är att identifiera vilka förutsättningar och verktyg som behöver utvecklas för att ytterligare stärka försvarsindustrin i Sverige genom att höja innovationsförmågan.

Exempel på frågor som kommer att lyftas med försvarsinnovationsinitiativet är till exempel upphandling, Nato, samverkansfaktorer, testbäddar och EU:s finansieringsinstrument.

Resultaten av initiativet ska i ett senare skede ligga som grund för konkreta politiska åtgärder.

Presskontakt

Johan Hjelmstrand
Pressekreterare hos försvarsminister Pål Jonson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 69 22
e-post till Johan Hjelmstrand
Oscar Karlflo
Politisk sakkunnig hos försvarsminister Pål Jonson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-109 20 53
e-post till Oscar Karlflo
Laddar...