Hoppa till huvudinnehåll

Nordiskt samarbete

Samarbetet mellan de nordiska länderna är bland de äldsta samarbetena i världen. Det politiska samarbetet bygger på gemensamma värderingar. Länderna vill utvecklas tillsammans och få bättre kompetens och konkurrenskraft i Norden.

Nordiska rådet

Nordiska rådet bildades år 1952. Nordiska rådet har 87 medlemmar från Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Färöarna, Grönland och Åland. Medlemmarna sitter i ländernas parlament. De politiska partierna ger förslag på vem som ska vara med men det är parlamentet som väljer medlemmarna.

Nordiska rådets sidor på Norden.org (webbplatsen för det officiella nordiska samarbetet)

Nordiska ministerrådet

Nordiska ministerrådet bildades år 1971 och är de nordiska regeringarnas samarbetsorgan. Ministerrådet är, trots namnet, inte ett utan flera ministerråd. Flertalet nordiska fackministrar träffas i ministerråd ett par gånger om året. Undantagna är bland andra utrikes- och försvarsministrarna, som står utanför Nordiska ministerrådet.

Nordiska ministerrådets sidor på Norden.org (webbplatsen för det officiella nordiska samarbetet)

Laddar...