Hoppa till huvudinnehåll

E-post till regeringen och departementen

Synpunkter, tips och frågor om regeringens politik skickas till statsråden eller departementen via respektive departements registrator.

Så här hanteras post

Inkommande post till statsråden tas emot av registratorerna och fördelas till det departement som huvudsakligen ansvarar för sakfrågan.

Statsråden får varje dag en stor mängd brev med synpunkter och frågor. Hanteringen varierar beroende på frågorna som tas upp. Regeringskansliet har inte möjlighet att besvara frågor på ett sätt som kräver att en omfattande rättsutredning först genomförs eller som innebär rådgivning av sådant slag som privata ombud tillhandahåller.

Allmän handling

I princip all post till regeringen och Regeringskansliet blir allmän handling. Det innebär att allmänheten och massmedia har rätt att begära att få ta del av innehållet. Allmänna handlingar registreras som huvudregel, men kan också hållas ordnade på myndigheten och tilldelas då inget diarienummer. Regeringskansliet gallrar allmänna handlingar enligt gällande gallringsföreskrifter.

E-postadresser i Regeringskansliet

Alla Regeringskansliets e-postadresser är konstruerade enligt följande princip:

[email protected]

Alla kan också ta emot e-post på den engelska e-postadressen [email protected]. För Utrikesdepartementet och utlandsmyndigheterna är [email protected] primär adress.

E-postadresserna till departementens respektive registrator är uppbyggd enligt följande:

[email protected].

Myndigheternas informationsansvar och departementens ansvarsområden

Departementen svarar på frågor om regeringens politik. Till varje departements ansvarsområde hör ett antal myndigheter, i vissa fall också företag och stiftelser. Myndigheterna ansvarar för att informera om den pågående verksamheten inom sina respektive ansvarsområden.

Du hittar alla myndigheter på sidan Myndigheter med flera.

Regeringskansliets kommunikationsenhet

Allmänna frågor om regeringen och myndigheten Regeringskansliet besvaras av Regeringskansliets kommunikationsenhet. Övergripande frågor om denna webbplats besvaras av webbredaktionen på Regeringskansliets kommunikationsenhet, 08-405 10 00.

Kontakt

Registrator, Regeringskansliets förvaltningsavdelning
Telefon (växel) 08-405 10 00
Fax 08-24 46 31
e-post till Registrator, Regeringskansliets förvaltningsavdelning

Kontaktinformation

Du kan vända dig direkt till registrator vid ett specifikt departement för att fråga om handlingar eller göra ett besök i Regeringskansliets forskarsal för att själv söka i Regeringskansliets diarier. Du kan också ta del av allmänna handlingar.

Laddar...