Hoppa till huvudinnehåll

Regeringskansliets arkiv

Uppdaterad

Regeringskansliet förvarar sitt arkiv i ett delarkiv per departement samt i Regeringskansliets centralarkiv. I forskarsalen finns möjlighet att söka i myndighetens diarium och ta del av myndighetens allmänna handlingar.

Regeringskansliet förvarar departementens arkiv från och med 1997. Tidigare arkiv är levererade till Riksarkivet, undantaget vissa serier ur Utrikesdepartementets arkiv. Dessa serier är dossiergrupperna HP (politiska ärenden) och C (protokollära ärenden) som finns förvarade i Regeringskansliet från och med 1975 och framåt. Arkivhandlingar från delarkiven levereras med jämna mellanrum till centralarkivet.

Utöver ovanstående arkiv förvarar Regeringskansliet arkiv som hör till myndigheter för vilka Regeringskansliet svarar för kanslistödet. Hit hör bland annat Utrikesnämnden, Utrikesförvaltningens antagningsnämnd med flera. Regeringskansliet förvarar också vissa arkivbestånd från utlandsmyndigheterna.

Sökingångar i arkiven

För att kunna hitta ett visst ärende eller en viss handling är det nödvändigt att veta vilket departement som har haft ansvar för det område handlingen eller ärendet berör.

Diariet utgör den främsta sökingången till Regeringskansliets arkiv. Där finns uppgifter om diarienummer, departement, ingivare, skrivelsedatum, ärendemening med mera. Diariet är sökbart i de terminaler som är tillgängliga för allmänhetens sökning i Regeringskansliets forskarsal.

Utrikesdepartementets arkiv till och med 2008 är huvudsakligen ordnat efter ett dossiersystem där handlingarna sorterats efter ämne

Ta del av allmänna handlingar

Vid kontakt med Regeringskansliets arkiv kan du begära kopior av arkivhandlingar. I forskarsalen finns möjlighet att söka i Regeringskansliets diarium, ta del av myndighetens allmänna handlingar på plats samt hämta ut handlingar som begärts ut. Har du inte möjlighet att besöka forskarsalen så besvaras även frågor via brev, telefon, fax och e-post.

Regeringskansliet tar ut en avgift, enligt bestämmelserna i avgiftsförordningen (1992:191), för beställningar av kopior och utskrifter av allmänna handlingar. De första nio kopiorna är gratis. Avgiften för en beställning av tio sidor är 50 kronor. För varje sida därutöver är avgiften 2 kronor. 

Kontakt

Regeringskansliets arkiv
Telefon 08-405 24 88
e-post till Regeringskansliets arkiv

Öppettider och adress

Telefontid arkivet:
Måndag till fredag klockan 10.00-12.00

Öppettider forskarsal:
Måndag till fredag klockan 10.00-12.00

Besöksadress: Fredsgatan 8
Postadress: 103 33 Stockholm
Telefon: 08-405 24 88
Växel: 08-405 10 00

Laddar...