Hoppa till huvudinnehåll

Möt Scott Sutherland som jobbar med ekonomisk-politisk styrning

Publicerad

– De flesta dagar går man hem med känslan av att ha uträttat något viktigt. Det säger Scott Sutherland som redan när han var student hade siktet inställt på Regeringskansliet som sin framtida arbetsgivare. I dag jobbar han med ekonomisk-politisk styrning på Finansdepartementet.

Bild på Scott Sutherland framför en vägg inomhus.
– De flesta dagarna går man hem med känslan av att man uträttat något viktigt. Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Scott Sutherland har en bred akademisk bakgrund och har läst många ämnen. Utöver en magisterexamen i nationalekonomi har han även en examen där ekonomisk historia, statsvetenskap, historia och litteraturvetenskap ingår. Just nu studerar han tyska på deltid efter jobbet.

För närvarande arbetar han främst med den ekonomisk-politiska styrningen i EU. Ett spännande område där nationalekonomi och politik möts på europeisk nivå och där ett intensivt reformarbete pågår.

– En av mina huvudfrågor är den så kallade ”stabilitets- och tillväxtpakten”, det vill säga det finanspolitiska ramverket inom EU som ska främja hållbara offentliga finanser i medlemsstaterna. Det är en komplex och nyanserad fråga där det alltid finns något nytt att lära sig, säger han.

Det som fick Scott att söka sig till Regeringskansliet var att han som student gjorde ett studiebesök på Finansdepartementet. Redan då bestämde han sig för att han i framtiden ska söka sig till Regeringskansliet.

­– Jag ville arbeta med de stora frågorna och få använda så många av mina kompetenser som möjligt varje dag. Det gör man bäst på Regeringskansliet!

Hur skulle du beskriva ditt arbete?

– Mångfacetterat och stimulerande är nog de ord jag skulle använda. Det dyker alltid upp nya frågor och nya omvärldshändelser som påverkar ens arbete. Då gäller det att vara snabb och kunna anpassa sig till nya förutsättningar. De flesta dagarna går man hem med känslan av att man uträttat något viktigt.

Vad tror du att andra inte vet om Regeringskansliet som arbetsplats?

– Man brukar förknippa ”staten” med byråkrati, eller att det kan gå trögt, men Regeringskansliet är en mycket effektiv och slipad organisation. Här är det högt i tak och man får snabbt ta ett stort ansvar och komma in i frågorna.

Vilka egenskaper och drivkrafter är viktiga för att trivas här utifrån dina erfarenheter?

– Viktiga egenskaper är att du är nyfiken på det du jobbar med, samt att du kan ta eget initiativ. Det kanske hänger på dig att noga analysera detaljerna i en fråga, eller hitta en ny vinkel i en förhandling, eller att allmänt snappa upp viktig information om dina frågor som den politiska ledningen behöver veta om. Här förväntas att du är självgående och tar ett eget ansvar utan att behöva bli detaljstyrd av chefer eller kollegor. Med frihet kommer ansvar, avslutar Scott Sutherland.

Laddar...