Hoppa till huvudinnehåll

Meddelande om att stärka bioteknik och biotillverkning i EU 2023/24:FPM53

Publicerad

Faktapromemoria gällande meddelande om att stärka bioteknik och biotillverkning i EU.

Ladda ner:

Den 20 mars 2024 publicerade kommissionen ett meddelande om utmaningar inom sektorn för bioteknik och biotillverkning och föreslår åtgärder för att adressera dessa, i linje med meddelandet om Långsiktig konkurrenskraft i EU COM(2023) 168 final.

Kommissionen menar att bioteknik och biotillverkning kan vara en del av
lösningen för att möta många samhälls- och miljöutmaningar. Bioteknologi
och biotillverkning är viktiga möjliggörare för bioekonomin och vice versa.
Det finns också starka kopplingar till sjukvården, speciellt
läkemedelsindustrin. EU har en innovativ och konkurrenskraftig
bioteknikindustri och AI accelererar utvecklingen av många innovationer.
Vidare finns god tillgång till biomassa, välutbildad arbetskraft samt
forskning och innovation.

Trots detta menar kommissionen att större ansträngningar behöver göras
för att industrins konkurrenskraft och hållbarhet fortsatt ska utvecklas.
Industrin behöver stödjande regelverk och fler finansieringsmöjligheter för
att växa i Europa.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.

Laddar...