Hoppa till huvudinnehåll

Ebba Busch reser till Bryssel för möte i konkurrenskraftsrådet

Publicerad

Fredagen den 24 maj reser energi- och näringsminister Ebba Busch till Bryssel för att delta vid ett ministermöte i konkurrenskraftsrådet. Under mötet förväntas ministrarna anta rådsslutsatser om tre frågor; industripolitikens framtid, den inre marknadens framtid och offentlig upphandling.

Rådsslutsatserna är inte rättsligt bindande men innebär en politisk viljeyttring om den framtida inriktningen på området. Rådsslutsatserna ska fungera som ett inspel från medlemsländerna till den strategiska agendan, som tas fram vart femte år i samband med att det är val till Europaparlamentet och en ny EU-kommission ska utses. Den strategiska agendan som antas i juni ska fastställa EU:s mål, inriktning och politiska prioriteringar för perioden 2024–2029.

Rådsslutsatserna om EU:s industripolitik pekar särskilt ut fem prioriterade områden. Bland annat handlar det om genomförandet av den gröna och digitala omställningen samt kopplingen mellan forskning och industri och en ökad innovationsförmåga. 

För regeringen är det fortsatt prioriterat att EU arbetar målmedvetet med att stärka sin konkurrenskraft och produktivitet. Regeringen är även positiv till att den gröna och digitala omställningen lyfts fram i rådsslutsatserna samt att en koppling görs mellan innovation, forskning, digitalisering och industri – områden där Sverige ligger i framkant.

I rådsslutsaterna om EU:s inre marknad uppmanar rådet kommissionen att ta fram en ny horisontell strategi för den inre marknaden, att stärka den fria rörligheten av varor och tjänster, att använda sig av de verktyg som EU har för att stärka den inre marknaden, samt att ta bort onödiga administrativa hinder, särskilt för små och medelstora företag. 

Slutligen ska det belgiska ordförandeskapet ge en lägesrapport om de lagstifningsärenden som de har arbetet med under året. Därtill ska det tillträdande ungerska ordförandeskapet presentera sitt arbetsprogram.

Presskontakt

Andia Gemsjö
Pressekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 18 28
e-post till Andia Gemsjö

Kommenterad dagordning

Inför möten i ministerrådet lämnar regeringen en kommenterad dagordning till riksdagens EU-nämnd. Dagordningen innehåller kortfattade uppgifter om rådsmötets dagordningspunkter, vad rådet förväntas göra och förslag till svensk ståndpunkt.

Om mötet

Mer information om mötet och dagordningen finns på ministerrådets webbplats. Där kommuniceras även de viktigaste resultaten efter mötet och du kan ta del av bilder, videomaterial och doorsteps från mötet.

Laddar...