Hoppa till huvudinnehåll

Initiativ för försvarsinnovation sjösatt

Publicerad

Den 29 maj inledde försvarsminister Pål Jonson ett initiativ för försvarsinnovation med att samla några av de centrala aktörerna inom civil tekniksektor och försvarssektor till en strategisk dialog.

Foto på försvarsminister Pål Jonson som står och pratar med en person som man ser ryggen på.
Försvarsminister Pål Jonson bjöd in till dialogmöte om försvarsinnovation. Foto: Regeringskansliet

Syftet med försvarsinnovationsinitiativet är bland annat att öka samverkan inom och mellan försvarsindustri, civilt näringsliv och myndigheter. Det ska bidra till att höja Sveriges försvarsförmåga, öka konkurrenskraften i försvarsindustrin och därmed stärka Sveriges säkerhetspolitiska position.

Det här är startskottet för ett arbete som ska leda till konkreta åtgärder från regeringen och utvecklingsmöjligheter för försvarsindustrin och näringsliv. Det är ett arbete vi gör tillsammans, sa försvarsminister Pål Jonson.

På mötet lyftes bland annat vikten av att företag i den civila sektorn ges ökade möjligheter att delta försvarsrelaterade projekt. Mer behöver också göras för att skapa möjligheter att tillsammans testa och utveckla koncept och prototyper till färdiga innovationer.

En annan fråga rörde hur olika typer av statliga instrument som upphandling kan användas för att stimulera ökade innovationer inom försvarsområdet hos såväl små, medelstora och stora företag.

Det behövs nya sätt att arbeta

– Innovation finns hos företag i hela landet, men det behöver gå lättare och snabbare att få fram innovationerna till våra soldater och sjömän. Därför behöver vi nya sätt att arbeta. Regeringens initiativ som sätter fokus på behovet av bättre dialog, bättre samordning och ett bättre nyttjande av resurser är mycket välkommet, konstaterar Robert Limmergård, generalsekreterare vid Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF).

Hävstångseffekt

– Den forskningsintensiva civila teknikindustrin har tagit över en stor del av den innovationsutveckling som tidigare skedde i försvarssektorn. Det finns stora värden med att koppla samman det civila forsknings- och innovationssystemet med försvarsinnovationssystemet. Det blir en kraftig hävstångseffekt för Sverige om ny teknik lättare kan vandra mellan det civila och försvaret, säger Klas Wåhlberg vd Teknikföretagen.

Nästa steg

Totalt planeras fyra möten som hålls under hösten 2023 fram till och med början av 2024. Resultaten från dialogmötena kommer att ligga till grund för konkreta politiska åtgärder. 

Foto på personer som sitter runt ett konferensbord.
Företrädare för företag, branschorganisationer och myndigheter deltog i det första mötet i försvarsinnovationsinitiativet. Foto: Regeringskansliet
Laddar...