Hoppa till huvudinnehåll

Schweiz

De bilaterala relationerna mellan Sverige och Schweiz är mycket goda. De senaste åren har ett regelbundet officiellt besöksutbyte mellan länderna ägt rum på regerings- och parlamentsnivå. Informella träffar äger också ofta rum inom ramen för World Economic Forum i Davos, där flera svenska regeringsmedlemmar har deltagit. Besök sker även på kommunal nivå.

Den svenska bilaterala representationen i Schweiz består av Sveriges ambassad i Bern. Ambassaden stöds av tre underlydande honorärkonsulat i Schweiz (Genève, Lugano och Zürich). Sverige har även en ständig representation vid de internationella organisationerna i Genève.

Enligt officiell schweizisk statistik bor drygt 8 000 svenska medborgare i Schweiz. Räknar man därtill med de som har dubbelt medborgarskap torde det totalt röra sig om mellan 15 000 och 20 000 personer. Svenskarna bor huvudsakligen i Zürich med omnejd, i Genève och i kantonen Vaud.

Det finns cirka 100 svenska dotterbolag i Schweiz. Viktiga exempel på svensk-schweiziskt näringslivssamarbete är ABB, som har huvudkontor i Zürich, och Tetrapak i Lausanne. IKEA öppnade sitt första utomnordiska varuhus i Schweiz och har nu totalt nio varuhus i landet. Hennes & Mauritz har ett sjuttiotal butiker i Schweiz. Volvo har en relativt betydande försäljning med marknadsandelar som ligger klart över europeiskt snitt. Det finns en svensk-schweizisk handelskammare (SSCC) med huvudsäte i Zürich.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Sveriges förbindelser med omvärlden

Sverige har en lång tradition av aktiv utrikespolitik, med omfattande och nära bilateralt och multilateralt samarbete, såväl i vår del av världen som globalt.

Innehåll om Schweiz

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 35 träffar.

Laddar...