Hoppa till huvudinnehåll

Portugal

Relationerna mellan Sverige och Portugal är mycket goda. I många utrikespolitiska frågor råder bred samsyn. Inom EU är Portugal och Sverige likasinnade inom flera frågor, särskilt avseende frihandel och den inre marknaden.

Portugal är en av grundarstaterna till Nato och i landet finns tre Nato-centra. Portugal är en viktig turistdestination för svenska turister och drygt 6000 - 10 000 svenskar är bosatta i landet. Portugal besöks årligen av närmare 200 000 svenska turister. Det är populärt bland porugiser att studera i Sverige.

Det finns ett stort intresse för svenska samhällspolitiska lösningar i Portugal, inte minst den finansiella krishanteringen under 1990-talet. Det gäller även svensk kompetens och lösningar inom de högteknologiska och miljöpolitiska områdena. Den positiva Sverigebilden i Portugal har sina rötter bland annat i insatser, inklusive bistånd, som Sverige gjorde under den instabila tid som rådde vid övergången från diktatur till demokrati under mitten av 1970-talet. Bilden av Sverige som ett välmående land med social rättvisa, välutvecklad ekonomi och högt miljömedvetande lever kvar.

Svensk export till Portugal består främst av tunga maskiner och komponenter, livsmedel, pappersmassa samt farmaceutiska produkter. Importen från Portugal till Sverige består främst av livsmedel, koppar och andra metaller samt diverse maskiner och tillbehör. Många svenska och svenskrelaterade storföretag verkar sedan länge i landet.

Portugal har ett mycket aktivt kulturliv med ett stort antal evenemang inom teater, film, musik, mode och design som arrangeras årligen. Svenska författare, i synnerhet inom deckargenren, är mycket populära i Portugal. Även svensk film, musik och konst har stor närvaro i landet.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Sveriges förbindelser med omvärlden

Sverige har en lång tradition av aktiv utrikespolitik, med omfattande och nära bilateralt och multilateralt samarbete, såväl i vår del av världen som globalt.

Innehåll om Portugal

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 33 träffar.

Laddar...