Hoppa till huvudinnehåll

Försvarsdepartementets delar i statens budget

Försvarsdepartementet ansvarar för beredning av de delar i statens budget som rör det militära försvaret, det civila försvaret och samhällets krisberedskap samt underliggande myndigheter.

Försvarsdepartementets anslag inom utgiftsområde 6, Försvar och samhällets krisberedskap
1:1   Förbandsverksamhet och beredskap
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar
1:4 Forskning och teknikutveckling
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamhet
1:6 Totalförsvarets plikt- och prövningsverk
1:7 Officersutbildning m.m.
1:8 Försvarets radioanstalt
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut
1:10 Nämnder m.m. 
1:11 Försvarets materielverk
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen
1:13 Myndigheten för totalförsvarsanalys
2:1 Kustbevakningen
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra natur­olyckor
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m.
2:4 Krisberedskap
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarme­rings­tjänst enligt avtal
2:6 Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap
2:7 Statens haverikommission
2:8 Myndigheten för psyko­logiskt försvar
2:9 Rakel Generation 2

Regleringsbrev för verksamhet inom Försvarsdepartementets ansvarsområden

När riksdagen har beslutat om statens budget utfärdar regeringen regleringsbrev för samtliga anslag. Regleringsbreven innehåller bland annat myndigheternas finansiella förutsättningar och prioriteringar av verksamhetens inriktning för budgetåret. 

2024 års regleringsbrev för Försvarsdepartementet på Ekonomistyrningsverkets webbplats

Mer om statens budget

Den 15 april lämnade regeringen vårpropositionen för 2024 samt vårändringsbudgeten för 2024 till riksdagen.

Laddar...