Hoppa till huvudinnehåll

Inbjudan till sakråd om arbetet med att förebygga och motverka diskriminering

Publicerad

Den 17 mars bjuder Regeringskansliet in till ett sakråd om arbetet med att förebygga och motverka diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Ladda ner:

Syftet med sakrådet är att inhämta synpunkter och därmed höja kvaliteten i regeringens underlag samt att informera om pågående processer i regeringens arbete mot diskriminering. 

Laddar...