Hoppa till huvudinnehåll

Sakråd inför rapportering till FN:s rasdiskrimineringskommitté

Publicerad

Den 9 december bjöd Regeringskansliet in till sakråd med ungdomsorganisationer som en del i uppföljningen av de slutsatser med rekommendationer som FN:s rasdiskrimineringskommitté (CERD) lämnade till Sverige den 6 juni 2018.

Ladda ner:

Vid sakrådet kommer följande huvudsakliga sakområden i rekommendationerna att diskuteras: insatser mot diskriminering på grund av etnisk tillhörighet eller religion, olika former av rasism och insatser för urfolks- och nationella minoriteters rättigheter. Vi kommer också att diskutera insatser med bäring på situationen för barn och unga.  

Laddar...