Hoppa till huvudinnehåll

Remiss av promemorian Särskilt tjänstekort för viss personal hos länsstyrelserna Diarienummer: Ju2024/00929

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av remissinstansernas yttranden som inkommit till Justitiedepartementet beträffande promemorian Särskilt tjänstekort för viss personal hos länsstyrelserna.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.

Laddar...