Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att upprätta en nationell förstärkningsresurs för katastrofmedicinska insatser Diarienummer: S2024/00968

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att upprätta en nationell förstärkningsresurs för katastrofmedicinska insatser som med kort varsel kan stödja en region vars hälso- och sjukvård riskerar att överbelastas.

Ladda ner:

  • genomföra nödvändiga inköp av materiel till den nationella förstärkningsresursen och skapa en struktur för personella resurser som ett stöd till regionerna i att bemanna förstärkningsresursen,
  • påbörja utbildning och övning för berörd hälso- och sjukvårdspersonal i regionerna,
  • påbörja en certifieringsprocess av den nationella förstärkningsresursen i enlighet med Världshälsoorganisationens (WHO) standard avseende Emergency Medical Team (EMT),
  • utreda möjligheterna till och verka för ett nordiskt samarbete för förstärkningsresursen,
  • inhämta synpunkter och kunskap från Försvarets materielverk,
  • samtala med Folkhälsomyndigheten, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, regioner som ska upprätthålla en katastrofmedicinsk beredskap samt övriga relevanta aktörer,
  • senast den 2 juni 2025 delredovisa uppdraget och senast den 2 juni 2027 slutredovisa uppdraget till Regeringskansliet. 
Laddar...