Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att tillhandahålla vissa utbildningar och kompetenshöjande insatser som stärker beredskapen inom hälso- och sjukvården Diarienummer: S2024/01006

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att tillhandahålla vissa utbildningar och kompetenshöjande insatser som stärker beredskapen inom hälso- och sjukvården.

Ladda ner:

Socialstyrelsen ska 

  • tillhandahålla följande utbildningar och kompetenshöjande insatser: 
  1. Utbildning i krigstraumatologi. 
  2. Utbildning i omhändertagande av drabbade vid CBRN-händelse. 
  3. Kompetenshöjande insatser baserat på konceptet ”Stop the Bleed”. 
  • samtala med Folkhälsomyndigheten, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Strålsäkerhetsmyndigheten, Totalförsvarets forskningsinstitut och regionerna. 
  • senast den 9 december 2024 delredovisa och senast den 2 juni 2025 slutredovisa uppdraget till Regeringskansliet.
Laddar...