Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag att stärka efterlevnaden av internationella sanktioner Diarienummer: Ju2024/01094

Publicerad

Regeringen ger Ekobrottsmyndigheten, Finansinspektionen, Inspektionen för strategiska produkter, Kommerskollegium, Polismyndigheten, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten i uppdrag att stärka arbetet med att säkerställa efterlevnaden av internationella sanktioner.

Ladda ner:

Myndigheterna ska

  • inom ramen för sina respektive befintliga uppgifter och ekonomiska resurser förstärka sitt arbete med att bedriva eller bidra till tillsyn, förebygga, upptäcka, utreda och lagföra överträdelser av sanktioner som EU beslutat om,
  • senast den 28 juni 2024 inrätta ett samverkansråd, vilket ska ledas av Polismyndigheten,
  • identifiera behov av åtgärder för att säkerställa ett effektivt arbete för att öka efterlevnaden av sanktioner samt för att möjliggöra en effektiv myndighetssamverkan,
  • lämna en övergripande redovisning av sina respektive insatser för att säkerställa efterlevnaden av sanktionerna under 2024 samt planerade åtgärder framåt. Polismyndigheten ska vara sammanhållande för redovisningen av uppdraget.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 31 januari 2025.

Laddar...