Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att följa förekomst av fast läkarkontakt i hela befolkningen Diarienummer: S2024/01007

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för vård- och omsorgsanalys att följa hur stor del av befolkningen som uppfattar att den har en namngiven, fast läkarkontakt i primärvården. Myndigheten ska även analysera utvecklingen på området, könsuppdelat för olika grupper i befolkningen.

Ladda ner:

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska:

  • samtala med regionerna, Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt berörda professions- och patientorganisationer
  • senast den 31 oktober 2024 och den 31 mars 2026 delredovisa och senast den 31 maj 2027 slutredovisa uppdraget till Regeringskansliet. 
Laddar...