Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Ändring av uppdraget att genomföra en fördjupad analys av takprissystemet avseende reglering av antibiotika Diarienummer: S02172/2023

Publicerad

Regeringen ändrar uppdraget till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket att genomföra en fördjupad analys av takprissystemet avseende reglering av antibiotika. Ändringen innebär att tiden för delredovisning förlängs. Uppdraget ska delredovisas senast den 14 juni 2024.

Regeringen gav den 22 juni 2023 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) i uppdrag att genomföra en fördjupad analys av takprissystemet avseende reglering av antibiotika (S2023/02105). TLV har begärt förlängd tid för delredovisning och regeringen har därför förlängt tiden för delredovisning, från 30 april 2024 till 14 juni 2024.

Uppdragstiden ligger fast. Uppdraget ska alltså slutredovisas senast den 31 december 2024.

Laddar...