Hoppa till huvudinnehåll
.

Kvinnors företagande

För att stärka Sveriges ekonomi och konkurrenskraft har regeringen som uttalat mål att förbättra förutsättningarna för kvinnor att driva och utveckla företag.

Nyheter

 • Nytt uppdrag ska stärka kvinnors företagande

  Foto: Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet

  För att stärka Sveriges ekonomi och konkurrenskraft har regeringen som uttalat mål att främja kvinnors företagande. Tillväxtverket får därför i uppdrag att genomföra ytterligare insatser som syftar till att förbättra förutsättningarna för kvinnors entreprenörskap, ägande och företagande.

 • Utmaningar med offentlig upphandling för små- och enmansföretag synliggörs på rundabordssamtal

  • Foto på Sara Modig i en möteslokal med kvinnliga företagare.

   Sara Modig, statssekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch.

   Foto: Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet

  • Foto: Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet

  I förra veckan bjöd statssekreterare för näringslivsfrågor Sara Modig, och statssekreterare för offentlig upphandling Natasa Ristic Davidson, in till ett rundabordssamtal för att ta del av små- och enmansföretagares erfarenheter med offentlig upphandling. Svårigheten att delta i en upphandling har varit ett ämne som har återkommit bland de inbjudna företagarna under året – det var därför av stor vikt att frågan fick fullt fokus på årets sista rundabordssamtal.

Rapport: Stärkta förutsättningar för kvinnors företagande

På uppdrag av regeringen har Tillväxtverket undersökt vad som gjorts de senaste 17 åren för att främja kvinnors företagande. Uppdraget syftade specifikt till att bedöma vilka åtgärder som har störst effekt för att öka andelen kvinnor som startar och utvecklar företag.

Kvinnors företagande

Statssekreterare Sara Modig bjöd in en bred representation av solo- och mikroföretag för att lyssna in deltagarnas erfarenheter och samla in åtgärder som bäst främjar att kvinnors företagande ökar.
Statssekreterare Sara Modig bjöd in en bred representation av solo- och mikroföretag för att lyssna in deltagarnas erfarenheter och samla in åtgärder som bäst främjar att kvinnors företagande ökar. Foto | Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet

Statusen på solo- och mikroföretag behöver höjas

I Sverige finns nära en halv miljon mikroföretag som sysselsätter minst en person – 31 procent av dessa drivs av kvinnor. Vilka hinder finns för att inte fler kvinnor startar eget? Statssekreterare Sara Modig bjöd in en bred representation av solo- och mikroföretag för att lyfta konkreta åtgärder som kan förändra denna snedfördelning. Mötet ingår i en serie rundabordssamtal med syfte att lyssna in deltagarnas erfarenheter och samla in åtgärder som bäst främjar att kvinnors företagande ökar.

Energi- och näringsminister Ebba Busch och statssekreterare Sara Modig bjöd den 30 september in entreprenörer, investerare och experter till ett rundabordssamtal med temat kapitalförsörjning.
Energi- och näringsminister Ebba Busch och statssekreterare Sara Modig bjöd den 30 september in entreprenörer, investerare och experter till ett rundabordssamtal med temat kapitalförsörjning. Foto | Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet

Dags att förändra synen på den framgångsrika entreprenören

Fler kvinnor ska våga ta steget att bli entreprenörer och starta eget. I dag är näringslivet extremt homogen där män äger betydligt mer kapital än kvinnor, investerar mer och driver fler företag. I ett led att förändra detta, bjöd energi- och näringsminister Ebba Busch och statssekreterare Sara Modig in entreprenörer, investerare och experter till ett rundabordssamtal med temat kapitalförsörjning. Mötet ingår i en serie rundabordssamtal med syfte att samla in åtgärder som bäst främjar att kvinnors företagande ökar.

Energi- och näringsminister Ebba Busch på regeringens sommarfika den 20 juli 2023.
Energi- och näringsminister Ebba Busch på regeringens sommarfika den 20 juli 2023. Foto | Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet

Regeringen förbättrar förutsättningarna för kvinnors företagande och ägande

Regeringens ambition är att möjligheterna för kvinnors företagande ska förbättras. Mot bakgrund av detta uppdras Tillväxtverket att genomföra insatser som syftar till att stärka förutsättningarna för kvinnors företagande och ägande.

Allt innehåll om Kvinnors företagande

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 10 träffar.

Laddar...