Hoppa till huvudinnehåll

Ett implementeringsråd för genomförande av EU-rättsakter med konsekvenser för företag i Sverige Dir. 2024:51

Publicerad

En kommitté i form av ett implementeringsråd ska bistå regeringen i arbetet med att stärka svenska företags konkurrenskraft genom att undvika implementering över miniminivån och motverka omotiverade regelbördor samt minska administrativa kostnader och andra fullgörandekostnader vid genomförande av EU:s regelverk i svensk rätt. Implementeringsrådets arbete ska utgå ifrån ett företagsperspektiv.

Ladda ner:

Laddar...