Hoppa till huvudinnehåll

Mål för barn- och ungdomsutbildning

Regeringens mål för området är uppdelat i ett för förskola och grundskola och ett för gymnasieutbildning.

Förskola och grundskola

Målet är en förskole- och grundskoleutbildning av hög och likvärdig kvalitet. Alla ska ges förutsättningar att uppnå de nationella målen och utveckla sina kunskaper, färdigheter och kompetenser så långt som möjligt oberoende av kön.

Gymnasieutbildning

Svensk gymnasieutbildning ska vara av hög och likvärdig kvalitet. Alla unga kvinnor och män i gymnasieskolan och i gymnasiesärskolan ska ges förutsättningar att uppnå de nationella målen och utveckla sina kunskaper, färdigheter och kompetenser så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Utbildningen ska ge eleverna en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier.

Laddar...