Hoppa till huvudinnehåll
Sveriges internationella överenskommelser från Finansdepartementet

Skatteavtal mellan Sverige och Slovenien

Publicerad

Sverige har idag undertecknat ett avtal med Slovenien för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet.

Ladda ner:

Skatteavtal är viktiga för att undanröja de hinder som en dubbelbeskattning kan medföra för utbyte av varor och tjänster, för arbetskraftens rörlighet och för utvecklingen av ekonomiska förbindelser mellan länder. Skatteavtal gör det även möjligt för samarbete mellan skattemyndigheterna i de avtals­slutande staterna och bidrar därför till att bekämpa internationell skatteflykt.

I och med undertecknandet får Sverige ett modernt skatteavtal med Slovenien. För närvarande tillämpas 1980 års skatteavtal med Jugoslavien mellan Sverige och Slovenien.

Avtalet undertecknas endast på engelska. För att avtalet ska bli gällande kommer det att lämnas till riksdagen för godkännande. En svensk översättning kommer att publiceras i regeringens proposition till riksdagen.

Laddar...