Hoppa till huvudinnehåll
Sveriges internationella överenskommelser från Socialdepartementet

Avtal mellan Konungariket Sverige och Japan om social trygghet

Publicerad

Avtalet samordnar de svenska och japanska allmänna systemen för ålders-, efterlevande- och förtidspension (för svensk del sjuk- och aktivitetsersättning) och styr om en person ska vara försäkrad för dessa förmåner i Sverige eller Japan. Genom att avtalet samordnar de svenska och japanska regelverken så undviks att en person förlorar sina intjänade socialförsäkringsrättigheter, i huvudsak pensionsrättigheter, när han eller hon flyttar mellan länderna.

Ladda ner:

Efter undertecknandet av avtalet ska ett tillämpningsavtal förhandlas fram mellan länderna. Det behövs för att myndigheterna i respektive land ska kunna hantera de faktiska ärendena. Därefter blir nästa steg att ländernas parlament beslutar om avtalet innan det kan träda i kraft. Det kommer i Sverige att ske genom att regeringen lämnar förslag i en proposition till riksdagen.

Laddar...