Hoppa till huvudinnehåll
Sveriges internationella överenskommelser från Finansdepartementet

Protokoll om ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Japan

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Ett protokoll om ändring i 1983 års avtal mellan Sverige och Japan för undvikande av dubbelbeskattning på inkomst, såsom ändrat den 19 februari 1999, undertecknades den 5 december 2013.

Genom protokollet moderniseras Sveriges skatteavtal med Japan, bl.a. med en ny bestämmelse om informationsutbyte. Protokollet innebär även att skatteavtalets bestämmelser om utdelning, ränta och royalty ändras. Vidare införs bestämmelser om skiljeförfarande i ärenden om dubbelbeskattning, m.m..

För att protokollet ska bli gällande kommer det att lämnas till riksdagen för godkännande.

Laddar...