Hoppa till huvudinnehåll
Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Internt avtal mellan företrädarna för regeringarna i europeiska unionens medlemsstater, församlade i rådet, om finansiering av europeiska unionens bistånd inom den fleråriga budgetramen för perioden 2014–2020 i enlighet med AVS–EU-partnerskapsavtalet och om tilldelning av ekonomiskt stöd till de utomeuropeiska länder och territorier på vilka den fjärde delen i fördraget om europeiska unionens funktionssätt är tillämplig, Luxemburg den 24 juni och Bryssel den 26 juni 2013 SÖ 2015:5

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Laddar...