Hoppa till huvudinnehåll
Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Konvention om upprättande och drift av en tungjonsaccelerator i Europa (FAIR) 2010:38

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Nr 38
Konvention om upprättande och drift av en tungjonsaccelerator i Europa (FAIR)
Wiesbaden den 4 oktober 2010

Regeringen beslutade den 26 februari 2009 att underteckna konventionen och att i samband med undertecknandet avge en förklaring. Regeringen beslutade den 18 november 2010 att godkänna konventionen, vilket gjordes den 3 december 2010. Konventionen har inte trätt i kraft.

Riksdagsbehandling: Prop 2008/09:2, bet. 2008/09:FiU11, rskr. 2008/09:58

Laddar...