Hoppa till huvudinnehåll

Riksrevisionens rapport om den regionala utvecklingspolitiken Skr. 2022/23:5

Publicerad

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning med anledning av Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer i rapporten Den regionala utvecklingspolitiken – svaga förutsättningar för ett effektivt samlat statligt agerande (RiR 2022:8).

Ladda ner:

Riksrevisionens övergripande iakttagelse är att regeringens hantering av statens insatser inom den regionala utvecklingspolitiken har gett svaga förutsättningar för ett effektivt samlat statligt agerande för att nå politikens mål. Det handlar om bristande tydlighet, långsiktighet och helhetsperspektiv i regeringens styrning och organisering av statens insatser. Riksrevisionen anser att det får konsekvenser för samverkan mellan sektorer och förvaltningsnivåer, utvärderingen av politikens samlade effekter och regionernas förutsättningar för att hantera det regionala utvecklingsansvaret.

Regeringen välkomnar Riksrevisionens granskning. Enligt regeringens mening kan Riksrevisionens rekommendationer övervägas i det fortsatta arbetet.

I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport är slutbehandlad.

Laddar...