Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Utrikesdepartementet

Avancerat ramavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Chile, å andra sidan Prop 2023/24:138

Publicerad

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner det avancerade ramavtalet som utgör en modernisering av nuvarande associeringsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Chile, å andra sidan, här benämnt ramavtalet.

Ladda ner:

Förhandlingarna med Chile avslutades i december 2022 och undertecknades ett år senare i december 2023. EU:s relationer med Chile regleras av ett associeringsavtal som antogs år 2005. 

Genom ramavtalet med Chile inrättas ett moderniserat ramverk för de bilaterala förbindelserna mellan parterna. 

Som grund för samarbetet har ramavtalet de demokratiska principerna, de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen. 

Ramavtalet innehåller bestämmelser om politisk dialog och om grundvalar för relationerna såsom mänskliga rättigheter, nedrustning och icke-spridning, hållbar utveckling och terrorismbekämpning. Ramavtalet omfattar även handel och handelsrelaterade frågor i syfte att anpassa det befintliga associeringsavtalet till den senaste generationen handelsavtal som Chile respektive EU har ingått eller håller på att förhandla om.

Laddar...