Hoppa till huvudinnehåll

Kompletterande bestämmelser till nya unionsregler på konkurrensområdet Dnr KN2024/00979

Publicerad

I lagrådsremissen föreslås kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om digitala marknader och EU:s förordning om utländska subventioner.

Ladda ner:

Konkurrensverket ska kunna begära handräckning från Kronofogdemyndigheten när den bistår kommissionen vid platsundersökningar i Sverige. Konkurrensverket ges vidare vissa befogenheter för att på begäran av kommissionen på egen hand kunna genomföra platsundersökningar och andra utredningsåtgärder för att fastställa om det förekommer en utländsk subvention som snedvrider den inre marknaden. Uppgifter från enskilda som lämnas till Konkurrensverket till följd av EU:s förordning om digitala marknader ska kunna omfattas av sekretess.

I lagrådsremissen föreslås även ändringar när det gäller de nationella gruppundantagen för konkurrensbegränsande specialiseringsavtal och konkurrensbegränsande avtal om forskning och utveckling. Ändringarna innebär att samma materiella reglering ska gälla som för gruppundantagen på unionsnivå.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 december 2024.

Laddar...