Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Försvarsdepartementet

Avtal om försvarssamarbete med Amerikas förenta stater

Publicerad

Regeringen undertecknade den 5 december 2023 ett avtal med USA om försvarssamarbete, ett så kallat Defence Cooperation Agreement (DCA-avtal). I denna lagrådsremiss lämnas lagförslag som är nödvändiga för att Sverige ska uppfylla sina förpliktelser enligt avtalet.

Ladda ner:

För att DCA-avtalet ska träda i kraft krävs att riksdagen godkänner avtalet och beslutar om de lagändringar som behövs för att genomföra det. I lagrådsremissen lämnas bland annat följande lagförslag.

  • Vissa privilegier ska gälla för den amerikanska styrkan och dess personal, personalens anhöriga och leverantörer till styrkan i fråga om skatter, tull och avgifter.
  • Anhöriga till personal i en främmande stats militära styrka, styrkans civila komponent eller ett Natohögkvarter ska inte folkbokföras i Sverige.
  • En amerikansk styrka eller en leverantör till styrkan ska få bedriva hälso- och sjukvård och tandvård i Sverige för vårdtagare som är knutna till den amerikanska styrkan.
  • En ny lag om vissa förfaranden på det straffrättsliga området beträffande personalen i den amerikanska styrkan och deras anhöriga. 

Några av de förslag som lämnas i lagrådsremissen gäller även i förhållande till Nato, allierade stater och andra stater som Sverige har ett militärt samarbete med. Förslagen syftar till att skapa nödvändiga förutsättningar för att kunna bedriva militärt samarbete, däribland att ge och ta emot militärt stöd, på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.  

Lagändringarna och den nya lagen föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer. 

Laddar...