Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Försvarsdepartementet

Avtal om försvarssamarbete med Amerikas förenta stater Ds 2024:2

Publicerad

Sverige och USA undertecknade den 5 december 2023 ett avtal om försvarssamarbete, ett så kallat defence cooperation agreement (DCA-avtal). I denna promemoria föreslås dels att DCA-avtalet ska godkännas, dels ett antal författnings-ändringar som är nödvändiga för att Sverige ska kunna uppfylla sina förpliktelser enligt avtalet.

Ladda ner:

Ändringarna föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.

Laddar...