Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Behöriga myndigheter enligt EU:s förordning om en gemensam digital ingång

Publicerad

I lagrådsremissen föreslås att bestämmelserna om behöriga myndigheter i 2 § lagen (2022:126) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en gemensam digital ingång ska ändras på så sätt att regeringen inte längre ska bestämma vilka som ska vara behöriga myndigheter enligt EU-förordningen.

Ladda ner:

Det blir upp till varje myndighet och enskilt organ att själv identifiera sig som behörig myndighet enligt EU-förordningen.

Ändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2024.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Behöriga myndigheter enligt EU:s förordning om en gemensam digital ingång

    I denna promemoria föreslås att bestämmelserna om behöriga myndigheter i 2 § lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en gemensam digital ingång ska ändras på så sätt att regeringen inte längre ska bestämma vilka som ska vara behöriga myndigheter enligt EU-förordningen.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Behöriga myndigheter enligt EU:s förordning om en gemensam digital ingång

    I lagrådsremissen föreslås att bestämmelserna om behöriga myndigheter i 2 § lagen (2022:126) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en gemensam digital ingång ska ändras på så sätt att regeringen inte längre ska bestämma vilka som ska vara behöriga myndigheter enligt EU-förordningen.

Proposition (1 st)

  • Behöriga myndigheter enligt EU:s förordning om en gemensam digital ingång

    I propositionen föreslås att bestämmelserna om behöriga myndigheter i 2 § lagen (2022:126) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en gemensam digital ingång ska ändras på så sätt att regeringen inte längre ska bestämma vilka som ska vara behöriga myndigheter enligt EU-förordningen.

Laddar...