Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Försvarsdepartementet

Kompletterande bestämmelser till EU:s cybersäkerhetsakt

Publicerad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU:s cybersäkerhetsakt. I den föreslagna lagen finns kompletterande bestämmelser till EU:s cybersäkerhetsakt om bland annat nationell myndighet för cybersäkerhetscertifiering, tillsyn, sanktioner och förfarandet vid cybersäkerhetscertifiering.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 28 juni 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...