Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om en översyn av socionomexamen för att motverka ungdomskriminalitet Dir. 2024:32

Publicerad

Regeringen beslutade den 17 augusti 2023 kommittédirektiv om översyn av socionomexamen för att motverka ungdomskriminalitet (dir 2023:121). Utredningen har antagit namnet Utredningen om en översyn av socionomexamen för att motverka ungdomskriminalitet (U 2023:04). Uppdraget utvidgas och utredningstiden förlängs.

Ladda ner:

Utredaren ska nu även

 • ta ställning till om målen i examensbeskrivningen för socionomexamen
  behöver ändras för att bättre anpassa utbildningen utifrån dagens
  samhällsutmaningar och kompetensbehov och, om så är fallet, föreslå
  nya eller ändrade examensmål, och

 • kartlägga vilka möjligheter som finns inom högskolan att specialisera sig
  i socialt arbete eller motsvarande, även inom andra områden än
  ungdomsbrottslighet.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den
20 december 2024.

Laddar...