Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Utrikesdepartementet

Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan under åren 2001–2021 Dir. 2022:60

Publicerad Uppdaterad

En parlamentariskt sammansatt kommitté ska göra en utvärdering av Sveriges samlade engagemang i Afghanistan mellan åren 2001 och 2021. Syftet är att klargöra vilka resultat det samlade engagemanget har bidragit till och vilka lärdomar som kan dras av den svenska närvaron i Afghanistan under perioden.

Ladda ner:

Kommittén ska bland annat

  • identifiera och redovisa de insatser som har gjorts på områdena utrikes- och säkerhetspolitik respektive bistånd, liksom de målsättningar som har angetts för respektive insats,
  • särskilt undersöka insatsernas påverkan på kvinnor och flickors situation, bland annat vad gäller rättigheter, representation, säkerhet och tillgång till utbildning.

Regeringen fattade den 25 april 2024 beslut om att förlänga tiden för utredningen till den 31 december 2024. Det tidigare redovisningsdatumet var den 9 juni 2024.

Laddar...