Hoppa till huvudinnehåll
Förordningsmotiv från Finansdepartementet

Förordning om ändring i plan- och byggförordningen Fm 2021:3

Publicerad

Ladda ner:

Här kan du ta del av den tillhörande propositionen (Prop. 2020/21:174):
Genomförandet av MKB-direktivet i plan- och bygglagen

Laddar...