Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Försvarsdepartementet

Ett nytt Nationellt cybersäkerhetcenter - Del 2 Fö2024/00785

Publicerad

I detta delbetänkande analyserar och föreslår utredningen hur personal-, arbetsgivar-, budget- och säkerhetsskyddsfrågor ska regleras. Utredningen analyserar och föreslår också hur informationsutbyte ska ske inom centret och med de aktuella myndigheterna samt mellan centret och andra offentliga och privata aktörer. Utredningen ser även över hanteringen av personuppgifter i centrets verksamhet.

Ladda ner:

Laddar...