Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Försvarsdepartementet

Explosiva varor – ett nationellt tillståndsregister och kriminalisering av förstadier till brott mot tillståndsplikten Fö2023/01534

Publicerad

De senaste åren har antalet sprängdåd i samhället ökat kraftigt. Personer i kriminella miljöer använder allt oftare sprängmedel på offentliga platser, på andra platser där utomstående vistas och direkt mot enskildas bostäder som en del av kriminella uppgörelser. Sprängdåden utförs ofta inom den organiserade brottsligheten och inte sällan används legala sprängmedel som kommit i orätta händer eller hemgjorda sprängmedel. Det är av största vikt att förhindra denna utveckling.

Ladda ner:

I denna promemoria föreslås därför bland annat

  • införande av ett nationellt tillståndsregister för explosiva varor,
  • sekretess för uppgifter i registret och i ärendehanteringen för att förhindra att explosiva varor kommer till brottslig användning och till skydd för enskilda,
  • sekretess hos MSB för uppgift som kan användas för tillverkning av explosiv vara, samt
  • kriminalisering av försök, förberedelse och stämpling till grovt och synnerligen grovt brott mot tillståndsplikten för explosiva varor.

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 8 juli 2024.

Laddar...