Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Klimat- och näringslivsdepartementet

Promemoria Information om och tillståndsvillkor för vissa radioaktiva strålkällor KN2024/01021

Publicerad

I promemorian föreslås ändringar i strålskyddsförordningen (2018:506), på grund av en formell underrättelse från Europeiska kommissionen. Förordningsändringarna innebär ett förtydligande av gällande rätt och föreslås träda i kraft den 1 november 2024.

Ladda ner:

Laddar...