Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Avskildhet vid dygnsvilan En delredovisning angående frågor om Statens institutionsstyrelses särskilda befogenheter Ds 2024:7

Publicerad

Ds 2024:7

En utredning har utrett vissa åtgärder för att säkerställa en trygg och säker miljö inom Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem och LVM-hem.

Ladda ner:

Utredningen föreslår bland annat att:

  • avskildhet vid dygnsvilan ska kunna aktualiseras för barn och unga som vårdas med stöd av LVU på en låsbar enhet på ett särskilt ungdomshem med förhöjd säkerhetsnivå och barn och unga som avtjänar sluten ungdomsvård. 
  • det inte bör införas någon möjlighet för SiS att besluta om avskildhet vid dygnsvilan i LVM-hem.
  • tvångsåtgärder bör kunna komma i fråga för barn och unga som bedöms ha hög benägenhet att använda sig av hot och våld för att lösa konflikter och för att hindra att barn och unga avviker från ungdomshemmen.
  • åtgärden inte får genomföras om det finns en påtaglig risk för att barnets eller den unges hälsa eller utveckling tar skada av avskildheten.
  • en tidsgräns för tvångsåtgärden ska gälla, och att avskildhet vid dygnsvilan vid ett enskilt tillfälle inte får pågå under längre tid än nio timmar. 
  • avskildhet genomförs i barnets eller den unges bostadsrum samt att barnet eller den unge alltid ska ha möjlighet att tillkalla personal.
  • ett beslut om avskildhet ska kunna gälla i högst 30 dagar.
  • de särskilda ungdomshemmen bör vidta lämpliga åtgärder för att motverka risken för skada eller andra negativa konsekvenser för barnet eller den unge.
  • reglerna ska träda i kraft den 1 december 2024.

Beställ tryckta exemplar

Laddar...