Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Finansdepartementet

En säkrare och tryggare digital vardag

Publicerad

Regeringen har beslutat om förslag till ny lag som ska skapa tryggare onlinemiljöer och bidra till såväl det brottsförebyggande som det brottsbekämpande arbetet.

Förslaget ska komplettera EU:s förordning om digitala tjänster, som bland annat omfattar sociala medier, e-marknadsplatser, plattformar för delning av innehåll och appbutiker. Syftet är att skapa en tryggare onlinemiljö genom stärkta krav på hantering av olagligt innehåll för leverantörer av förmedlingstjänster, bland annat plattformar och sökmotorer online. Det olagliga innehållet kan röra exempelvis hat och hot, hets mot folkgrupp, och falsk marknadsföring.

– I en vardag där både vuxna och barn är alltmer uppkopplade är det här ett viktigt verktyg för att motverka spridningen av olagligt innehåll online. Med förslaget skapar vi en säkrare och tryggare digital vardag, inte minst för barn och unga, säger Erik Slottner, civilminister med ansvar för digitaliseringsfrågor.

Genom EU-förordningen stärks kraven på transparens och skydd av minderåriga i onlinemiljöer. Det införs också skyldigheter för leverantörerna att inrätta kontaktpunkter och mekanismer för anmälan av olagligt innehåll och olagliga varor och tjänster. 

– Nu skärper vi kraven på techbolagen att se till att olagligt innehåll inte sprids genom deras tjänster. Det här är viktiga steg för att värna inte minst barns och ungas trygghet och välbefinnande, säger socialminister Jakob Forssmed.

För att se till att EU:s förordning om digitala tjänster kan tillämpas så effektivt som möjligt i Sverige föreslår regeringen en ny lag, som ger tillsynsmyndigheterna de befogenheter de behöver i fråga om bland annat inspektioner och sanktioner. Förslaget innehåller även nödvändiga ändringar i lagen om allmänna förvaltningsdomstolar, lagen om elektroniska anslagstavlor (”BBS-lagen”) och den så kallade e-handelslagen.

Presskontakt

Erika Svanström
Pressekreterare hos civilminister Erik Slottner
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-648 65 48
e-post till Erika Svanström
Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97
e-post till Simon Hoff

Bakgrund

Vad innebär EU:s förordning om digitala tjänster (Digital Services Act)?

Förordningen om digitala tjänster säkerställer att alla digitala tjänster som vi använder, särskilt så kallade "mycket stora onlineplattformar", som Instagram, Snapchat, Tiktok och Youtube, och "mycket stora onlinesökmotorer", som Google och Bing, gör mer för att skydda användarnas rättigheter och stoppar spridningen av olagligt eller olämpligt innehåll.

Laddar...