Hoppa till huvudinnehåll

Utredare ska se över hyresmodellen för vissa kulturfastigheter

Publicerad

Modellen med kostnadshyra, som tillämpas vid hyressättningen för Operan, Dramaten, Nationalmuseum, Naturhistoriska riksmuseet och Historiska museet, har kritiserats. Modellens för- och nackdelar har analyserats vid flera tillfällen, senast i betänkandet Funktionalitet och enhetlighet – hyresmodell för fem kulturinstitutioners huvudbyggnader (SOU 2020:76), där utredningen förordade en övergång till så kallad marknadsmässig hyra. Det är den modell som Statens fastighetsverk tillämpar på de flesta andra fastigheter.

En utredare ska nu se över modellen med kostnadshyra. Det handlar bland annat om att göra en fördjupad analys av effekterna av den kostnadshyresmodell som tillämpas för byggnaderna. Med utgångspunkt i analysen ska utredaren föreslå nya principer för hyressättningen av byggnaderna. Utredaren ska även föreslå en ändamålsenlig modell för att särredovisa och specificera hyreskostnaderna för byggnader med kostnadshyra, samt analysera effekterna av införandet av en sådan modell.

Utredare är Albin Kainelainen, generaldirektör vid Konjunkturinstitutet. Kainelainen har tidigare varit avdelningschef vid Finansdepartementet och har erfarenhet från flera statliga utredningar.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2024.

Presskontakt

Victoria Ericsson
Pressekreterare hos finansmarknadsminister Niklas Wykman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-137 89 04
e-post till Victoria Ericsson
Laddar...