Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

SRHR och handelsrelationer i fokus när Johan Forssell besöker Zambia

Publicerad

Den 14–16 maj besöker bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell Zambia. Vid besöket kommer ministern bland annat lansera Sveriges nya strategi för utvecklingssamarbete med Zambia som innebär ett stärkt fokus på kvinnors och flickors frihet med tillgång till mödravård och säkra aborter.

– I regeringens reformagenda för biståndet prioriterar vi arbetet för att främja kvinnors och flickors möjlighet att fritt bestämma över sina liv och kroppar. I Zambia besöker jag en av de mobila kliniker som tack vare svenskt stöd bidrar till att öka tillgången till preventivmedel och minskad mödradödlighet. Det är ett konkret exempel på hur svenskt bistånd bidrar till att öka friheten för tusentals, säger bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell. 

Zambia är också en viktig partner för Sverige och Europa för att möjliggöra grön omställning och värna frihandeln. Genom regeringens omläggning av biståndspolitiken och den nya samarbetsstrategin stärks synergierna mellan handels- och biståndspolitiken, vilket ger konkret effekt i samarbetet med Zambia.

– Genom svenskt bistånd stöttar vi framväxten av lokalt entreprenörskap och en fungerande marknadsekonomi vilket är avgörande för att långsiktigt bygga välstånd. I samband med resan besöker vi bland annat Technoserve som hjälper småskaliga företag i livsmedelsbranschen att skala upp för att kunna exportera, fortsätter Johan Forssell.

Sverige har ett långvarigt engagemang i Zambia och är i dag landets tredje största bilaterala biståndsgivare. Biståndet syftar bland annat att bidra till att stärka mänskliga fri- och rättigheter, demokrati och rättsstatens principer, öka förutsättningarna för företagande och handel samt hållbart nyttjande av naturresurser. Under besöket kommer Johan Forssell att träffa Zambias president och företrädare för regeringen. Han kommer även besöka en klinik som arbetar med att erbjuda preventivmedelsrådgivning och SRHR-tjänster samt träffa aktörer som är verksamma inom energisektorn.

Svenskt utvecklingssamarbete med Zambia

Regeringen har nyligen antagit en ny strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Zambia. Strategin uppgår till 2,25 miljarder kronor för perioden 2024–2028. Strategin har tre målområden:

1) Mänskliga fri- och rättigheter, demokrati och rättsstatens principer,
2) ekonomisk utveckling och försörjning,
3) en miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling.

Den nya biståndsstrategin har ett ökat fokus på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Genom svenskt stöd får bland annat flickor och kvinnor i utsatta områden bättre tillgång till mödravård och reproduktiva hälsovårdstjänster samt ökad kunskap om sina rättigheter.

Sveriges bilaterala stöd för SRHR i Zambia uppgick 2023 till 45 miljoner kronor. Utöver detta tillkommer svenskt kärnstöd till organisationer såsom UNFPA, UN Women och Unicef som också arbetar med att främja SRHR i Zambia. Sverige bidrar även till responsen för den svåra torkan och kolerautbrott i landet genom kärnstöd till FN:s fond för katastrofbistånd (CERF), som avsatt åtta miljoner USD för Zambia.

Presskontakt

Victoria Holmqvist
Pressekreterare hos bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-142 29 39
e-post till Victoria Holmqvist
Laddar...