Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Medlingsinstitutet ska delta i projekt för att öka förståelsen för den svenska modellen

Publicerad

Regeringen ger Medlingsinstitutet i uppdrag att delta i ett projekt om medlingsinstitut i Norden som Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) planerar att genomföra. En studie av de nordiska medlingsinstituten kan bidra till att öka förståelsen internationellt för den svenska arbetsmarknadsmodellen.

- Den svenska arbetsmarknadsmodellen, som bygger på att parterna reglerar villkoren på arbetsmarknaden genom överenskommelser om löne- och anställningsvillkor, är något vi i regeringen värnar. Nu ger vi Medlingsinstitutet i uppdrag att delta i ett internationellt projekt som kan sprida kunskap om denna modell, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg. 

Projektet går ut på att OECD ska beskriva och analysera medlingsinstitut i de nordiska länderna. OECD lyfter fram att de medlingsfunktioner som finns i Norden är en av förklaringarna till de nordiska ländernas framgångsrika arbetsmarknadsmodeller och för en välfungerande lönebildning men att medlingsinstitut är mindre kända utanför Norden. 

Projektet ska beskriva de nordiska medlingsinstitutens funktion och uppgift, identifiera utmaningar och hinder för välfungerande medlingsfunktioner, dokumentera välfungerande tillämpningar och verktyg som används av medlingsinstituten för att förbättra relationerna mellan arbetsmarknadens parter och sprida kunskaper till övriga OECD-länder.

Presskontakt

Anton Johansson
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 53 41
e-post till Anton Johansson
Laddar...