Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

EU-minister Jessika Roswall deltar vid allmänna rådets möte i Bryssel

Publicerad

Den 21 maj deltar EU-minister Jessika Roswall vid EU:s ministerrådsmöte i Allmänna rådet, General Affairs Council (GAC).

Ministrarna ska bland annat förbereda inför Europeiska rådets möte den 27–28 juni som kommer att ta upp Rysslands aggression mot Ukraina, säkerhet och försvar, konkurrenskraft, yttreförbindelser och EU:s nästa institutionella cykel.

– På Europeiska rådet i juni sätter stats- och regeringscheferna EU:s politiska kurs för de kommande fem åren. Inför det menar regeringen att det är särskilt viktigt att fokusera på stödet till Ukraina och säkerhet, konkurrenskraft, grön omställning, migration, gränsöverskridande brottslighet samt rättsstatens principer, säger EU-minister Jessika Roswall.

Under mötet i allmänna rådet ska ministrarna ha landspecifika diskussioner om rättsstatsprincipen i Cypern, Lettland, Litauen och Luxemburg. De fyra aktuella medlemsstaterna kommer att få möjlighet att presentera särskilda aspekter av sin nationella ram för rättsstatsprincipen. Därefter kommer övriga medlemsstater att ges möjlighet att lämna synpunkter och ställa frågor om situationen i de fyra länderna och dela med sig av sig av erfarenheter och bästa praxis i de ämnen som tagits upp.

Vid mötet kommer också kommissionen informera om sin bedömning och avsikt att dra tillbaka sitt motiverade förslag enligt artikel 7.1 i EU-fördraget, om farhågor avseende rättsstatens principer i Polen. Kommissionen har meddelat att den mot bakgrund av den polska regeringens reformarbete inte längre anser att det finns någon tydlig risk för ett allvarligt åsidosättande av rättsstatsprincipen i Polen.

Presskontakt

Linn Laurin
Pressekreterare hos EU-minister Jessika Roswall
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-133 67 90
e-post till Linn Laurin

Mer om artikel 7-förfarandet

Ett artikel 7-förfarande är ett förfarande inom Europeiska unionen som kan inledas mot en medlemsstat som allvarligt åsidosätter unionens grundläggande värden, däribland demokrati, rättsstatens principer och mänskliga rättigheter.

On mötet

Mer information om mötet och dagordningen finns på ministerrådets webbplats. Där kommuniceras även de viktigaste resultaten efter mötet och du kan ta del av bilder, videomaterial och doorsteps från mötet.

Laddar...