Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Bilateral dialog mellan Sverige och USA om cyber- och digitala frågor

Publicerad

Den 2 maj hölls en bilateral dialog mellan Sverige och USA i Washington om cyber- och digitala frågor. Dialogen var den första i sitt slag och är ett tydligt uttryck för det nära samarbetet mellan våra länder för att bemöta cyberrelaterade hot och för att främja en säker digital utveckling.

Det finns en stor samsyn mellan Sverige och USA gällande behovet av att tillsammans utveckla och fördjupa samarbetet kring att bemöta utländska aktörers antagonistiska cyberaktiviteter, liksom att motverka internationell cyberbrottslighet, inklusive ransomware-angrepp.

– Ett nära bilateralt transatlantiskt samarbete inom cyber och digitala frågor gör Sverige säkrare och utgör ett viktigt komplement till våra EU- och Natomedlemskap, säger utrikesminister Tobias Billström.

Under dialogen avhandlades bland annat den accelererande digitala teknikutvecklingen, Sveriges ledande roll inom telekomsektorn samt utvecklingen inom artificiell intelligens.

– Den digitala infrastrukturen, inte minst 5G, har stor betydelse för den ekonomiska utvecklingen, men också i hög grad för säkerhet, demokrati och mänskliga rättigheter. En säker digital infrastruktur är en förutsättning för cybersäkerhet. Det är inte bara avgörande för våra respektive länders nationella säkerhet. Det är därför viktigt att Sverige och USA samarbetar för att främja säkra telekom-nät runt om i världen, säger Andrés Jato, särskilt sändebud för internationella cyberfrågor.

Överenskommelserna mellan Sverige och USA om att gemensamt utveckla framtidens 6G-teknik lyftes fram som ett exempel på det nära bilaterala samarbetet inom digital forskning och teknikutveckling mellan länderna. Vidare underströks vid mötet vikten av att tillsammans fortsätta verka inom ramen för det multilaterala systemet för en global, öppen och demokratisk cyberrymd. Därutöver lyftes frågan om att vidareutveckla det bilaterala samarbetet inom biståndsområdet. Detta med utgångspunkt i det uppdaterade bilaterala samarbetsavtal mellan Sida och USAID som lägger tonvikt vid fördjupad digitalisering och cybersäkerhet. Frågan om civilt cyberstöd till Ukraina diskuterades även i detta sammanhang. 

I den svenska delegationen som leddes av Utrikesdepartementet ingick även representanter från Statsrådsberedningen, Försvarsdepartementet, Justitiedepartementet och Finansdepartementet samt från Nationella säkerhetsrådet. 

– Delegationens bredd visar på det samlade engagemanget för cyber- och digitala frågor inom Regeringskansliet samt på den förstärkta vikt som regeringen fäster vid dessa, säger Andrés Jato, särskilt sändebud för internationella cyberfrågor.

Laddar...