Hoppa till huvudinnehåll

Uppdrag om förbättrade förutsättningar för utländska doktorander och forskare i Sverige och säkrare bedömningar av uppehållstillstånd för studier

Publicerad

En utredare får i uppdrag att lämna förslag på åtgärder som förbättrar möjligheterna att attrahera och behålla utländska doktorander och forskare i Sverige. Syftet är bland annat att stärka Sveriges konkurrenskraft som forsknings- och innovationsnation. Utredaren ska även göra en översyn av regelverket när det gäller uppehållstillstånd för studier, i syfte att motverka missbruk av studerandetillstånd.

Ladda ner:

– Det här uppdraget är ett viktigt steg i arbetet med att underlätta och förbättra förutsättningarna för utländska doktorander och forskare i Sverige. Det är även angeläget att uppehållstillstånd för studier endast beviljas personer som har för avsikt att studera i Sverige, och inte personer som avser att utnyttja systemet i andra syften, säger migrationsminister Maria Malmer Stenergard.

– Sverige är en stark forsknings- och innovationsnation, och internationella samarbeten är centralt för att vi ska kunna bibehålla detta. En mycket viktig del av det är att se till att det finns goda förutsättningar för utländska forskare att komma till Sverige och dela med sig av sin kunskap, säger utbildningsminister Mats Persson.

Regeringens tydliga målsättning är att förutsättningarna för utländska doktorander och forskare att verka i Sverige ska förbättras och att Sveriges konkurrenskraft som forskningsnation ska stärkas. Utländska studenter som har tagit examen vid svenska universitet och högskolor kan också vara en viktig resurs för att möta de kompetensbehov som finns i Sverige. Samtidigt finns starka indikationer på att uppehållstillstånd för studier missbrukas.

En utredare får därför i uppdrag att se över de migrationsrättliga regelverken för utländska doktorander, forskare och studenter.

Uppdraget ska redovisas senast den 9 december 2024.

Presskontakt

Erik Engstrand
Pressekreterare hos migrationsminister Maria Malmer Stenergard
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 87
e-post till Erik Engstrand
Agnes Eklund
Pressekreterare hos utbildningsminister Mats Persson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-142 63 78
e-post till Agnes Eklund
Laddar...