Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Uppdrag för att stärka kunskapsläget om förkylningar och luftvägsbesvär

Publicerad

Regeringen ger Statens beredning för medicinsk och social utvärdering i uppdrag att undersöka kunskapsläget för effekten av produkter som påstås motverka förkylningar. Samtidigt får Folkhälsomyndigheten i uppdrag att undersöka faktorer i inomhusmiljön som kan påverka luftvägsbesvär och luftvägsinfektioner hos barn.

– I relation till de omfattande problem och kostnader som förkylningar innebär för samhället har frågan ägnats liten tid och uppmärksamhet. Korttidsfrånvaro på grund av förkylningar innebär förutom sjukdom för den enskilde också stora summor i produktionsbortfall och kostnader för arbetsgivare. Samma sak gäller förstås med vab-frånvaro på grund av sjuka barn. Därför är det angeläget att ta fram mer kunskap på området, säger socialminister Jakob Forssmed.

Regeringen ger Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) i uppdrag att undersöka kunskapsläget för effekten av mun- eller nässprayer och andra produkter som påstås motverka förkylningar. SBU ska även undersöka kunskapsläget för påstådd effekt av tillskott av vitaminer eller mineraler och kombinationen av dessa. Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2024.

Vidare finns det samband mellan barns luftvägsinfektioner och bristfällig inomhusmiljö. Därför får Folkhälsomyndigheten i uppdrag att undersöka faktorer som kan påverka uppkomst av luftvägsbesvär hos barn, i relation till luftkvalitet i förskolor och skolor. I uppdraget ingår även att se över kunskapsläget om bland annat ventilation och luftrenare och deras inverkan på luftvägsbesvär och luftkvalitet. Folkhälsomyndigheten ska också inhämta information från de nordiska länderna om projekt som har bäring på luftvägsbesvär. Uppdraget ska redovisas senast 15 februari 2025.

Presskontakt

Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97
e-post till Simon Hoff
Laddar...