Hoppa till huvudinnehåll

Uppdaterad nationell strategi mot hiv/aids

Publicerad

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att ta fram en uppdaterad nationell strategi och handlingsplan mot hiv/aids och vissa andra sexuellt överförbara infektioner.

– Sverige har arbetat framgångsrikt med hiv-prevention men det går att förbättra jämlikheten i hälsa. Vi behöver till exempel arbeta för att nå ut bättre till målgrupper som är särskilt utsatta för risken att drabbas av hivinfektion, i synnerhet de mest marginaliserade. Och kampen mot stigma och diskriminering relaterat till hiv är inte över, säger socialminister Jakob Forssmed.

– Det är mycket positivt att en ny nationell strategi och handlingsplan mot hiv/aids ska tas fram. Det stigma som tidigare omgav sjukdomen har tack och lov minskat men utmaningar kvarstår. Insatserna ska nå de målgrupper som är särskilt viktiga i det förebyggande arbetet. Parallellt måste arbetet fortsätta för att säkerställa allas lika rättigheter och möjligheter, säger jämställdhetsminister Paulina Brandberg.

Det långsiktiga hälsofrämjande och förebyggande arbetet utgör grunden för statens insatser mot hiv/aids. Ökad tillgång till jämställd och jämlik sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter ska prioriteras.

Den uppdaterade nationella strategin och handlingsplanen, mot hiv/aids och vissa andra sexuellt överförbara infektioner, som Folkhälsomyndigheten nu ska ta fram ska ha utgångspunkt i det underlag som myndigheten tidigare redovisat på regeringens uppdrag (S2022/02972). Strategin ska utgå ifrån den epidemiologiska situationen i Sverige och vägleda arbetet för att insatser ska nå målgrupper som är särskilt viktiga i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet, för att minska spridningen och skadeverkningarna av hiv.

Presskontakt

Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97
e-post till Simon Hoff
Anton Johansson
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 53 41
e-post till Anton Johansson
Laddar...